Om Trayambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtivardhnam Urvvarukamiva Bandhanaan Mrityormuksheeya Maamrataat


Om Gam ganapataye namaha
Make your vision pure & positive ,look for goodness everywhere.
mind will never be peaceful without looking at the positive Good side in everythng.

if you think positive & act good & see peace, then Success will be yours

Shree Ram Raksha Stotram


Shree Ram Raksha Stotram
Om shree sitaramchandrabhyaam namaha

RAM RAKSHA STOTRAM
Veeniyoga

Aasya Shriramrakshastrotamantrasya budhkaushik hrishi |
ShriSitaramchandro devata anushtup Chhanda: Sita shakti |
Shriman hanuman keelkam ShriRamchandrapreetyeRthe |
Ramrakshastotrajape vinyogah ||

Dhyaanam

Dhyaaedaajaanu baahum dhyaanam dhrit shar dhanusham badhhpadmaasanastham |
Peetam vaaso vasaanam navkamaldalspardhinetram prasannam |
Vamaankaarooddh sita mukhkamal milallochanam neerdaabham |
Naanaalankaar deeptam dadhat murujataamandalam Ramchandram ||


Stotram

Charitam Raghunaathasya shut koti pravistaram |
Ekaikam aksharam punsaam mahaa paatak naashanam || 1 ||

Dhyaatvaa nilotpal shyaamam Ramam rajeev lochanam |
Jaanaki lakshmanopetam jataa mukut manditam || 2 ||

Saasitoor dhanurbaan paanim naktam charaantakam |
Swalilayaa jagat traatumaavirbhuntam ajam vibhum || 3 ||

Ram rakshaam patthet praagyaha paapaghaneem sarv kaamdam |
Shiro may Raaghavah paatu bhaalam Dasharathaatmjah || 4 ||

Kausalyeyo Drishau Paatu Vishvaamitra priyah shrutee |
Ghraanam paatu makha traataa mukham saumitrivatsala || 5 ||

Jihvaam vidyaa nidhih paatu kanttham bharat vanditah |
Skandhau divyaayudhah paatu bhujau bhagnesh kaarmukah || 6 ||

Karau seetapatih paatu hridayam jaamadagnyajit |
Madhyam paatu khara dhwansi naabhim jaambvadaashrayah || 7 ||

Sugriveshah katee paatu sakthini hanumat prabhuh |
Uru Raghoot tamah paatu rakshakul vinaashkrit || 8 ||

Jaahnuni Setukrit Paatu janghey dasha mukhaantakah |
Paadau vibhishan shreedah paatu Ramokhilam vapuh ||9 ||

Etaam Ram balopetaam rakshaam yah sukriti patthet |
Sa chiraayuh sukheeputri vijayi vinayi bhavet || 10 ||

Paataal bhutalavyom chaari nash chadmchaarinah |
Na drashtumapi shaktaaste rakshitam ramnaambhih || 11 ||

Rameti Rambhadreti Ramchandreti vaa smaran |
Naro na lipyate paapeir bhuktim muktim chavindati || 12 ||

Jagat jaitreik mantrein Ram naam naabhi rakshitam |
Yah kantthe dhaareytasya karasthaah sarv siddhyah ||13 ||

Vajra panjar naamedam yo Ramkavacham smaret |
Avyaa hataagyah sarvatra labhate jai mangalam || 14 ||

Aadisht vaan yathaa swapne Ram rakshaimaam harah |
Tathaa likhit vaan praatah prabu dho budh kaushikah || 15 ||

Aaraamah kalpa vrikshaanam viraamah sakalaapadaam |
Abhiraam strilokaanam Ramahi Shrimaansah nah prabhuh || 16 ||

Tarunau roop sampannau sukumaarau mahaa balau |
Pundreek vishaalaakshau cheerkrishnaa jinaambarau || 17 ||

Fala moolaa shinau daantau taapasau brahma chaarinau |
putrau dashrathasyetau bhraatarau Ram Lakshmanau ||18 ||

Sharanyau sarv satvaanaam shreshtthau sarv dhanush mataam |
Rakshah kul nihantaarau traayetaam no raghuttamau || 19 ||

Aattasajjadhanushaa vishusprishaa vakshyaashug nishang sanginau |
Rakshnaaya mum Ram lakshmanaa vagratah pathi sadaiv gachhtaam || 20 ||

Sannadah kavachi khadagi chaap baan dharo yuvaa |
Gachhan manorathaa nashch Ramah paatu salakshmanah || 21 ||

Ramo daashraltih shooro lakshmanaaru charo balee |
Kaakutsthah purushah purnah kausalyeyo raghuttmah || 22 ||

Vedaant vedyo yagneshah puraan puru shottamah |
Jaanaki vallabhah shrimaan prameya paraakramah || 23 ||

Ityetaani japan nityam madabhaktah shraddhyaan vitah |
Ashvamedhaadhikam punyam sampraapnoti na sanshayah || 24 ||

Ramam doorvaadal shyaamam padmaaksham peet vaasasam |
Stuvanti naambhirdivyern te sansaarino naraah || 25 ||

Ramam Lakshman poorvajam raghuvaram sitapatim sundaram |
Kaakutstham karunarnvam gunnidhim viprapriyam dhaarmikam || 26 ||

Raajendram satyasandham Dashrath tanayam shyaamalam shaantmurtium
Vande Lokaabhiraamam Raghukultilakam Raghavam Raavanaarim |
Ramaay Rambhadraay Ramchandraay Vedhasey
Raghunaathaay naathaay sitayah paataye namah || 27 ||

Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram
Shri Ram Ram Bharataagraj Ram Ram
Shri Ram Ram Runkarkash Ram Ram
Shri Ram Ram Sharanam bhav Ram Ram || 28 ||

Shri Ram Chandra Charan
Shri Ram Chandra Charanau manasaa smaraami
Shri Ram Chandra Charanau vachasaa grinaami
Shri Ram Chandra Charanau Shirasaa namaami
Shri Ram Chandra Charanau Sharanam prapadye || 29 ||

Maataa Ramo Matpitaa. Ram Chandrah
Swaami Ramo matsakhaa Ram Chandrah
Sarvasvam may Ram Chandra Dayaalur
Naanyam jaane naive jaane na jaane || 30 ||

Dakshiney Lakshmano yasya vaame cha janakaatmajaa |
Purato marutir yasya tama vande Raghunandanam || 31 ||

Lokaabhi Ramam rana rangdheeram
Rajeev netram Raghuvansh naatham
Kaarunya roopam karunaa karantam
Shri Ram Chandram Sharanam prapadye || 32 ||

Manojavam maarut tulya vegam
Jitendriyam buddhi mataam varishttham
 
Vaataatmjam vaanar youth mukhyam
Shri Ram dootam Sharanam prapadye || 33 ||

Koojantam Ram raameti madhuram madhuraaksharam |
Aaruhya Kavitaa Shakhaam vande Vaalmikilokilam || 34 ||

Aapdaampahar taaram daataaram sarvsampdaam |
Lokaabhiramam Shri Ramam bhooyo bhooyo namaamya hum || 35 ||

Bharjanam bhav beejaanaam arjanam sukh sampdaam |
Tarjanam yum dootaanaam Ram Rameti garjanam || 36 ||

Ramo Rajmani sadaa vijayate Ramam Ramesham bhaje
Ramenaa bhihtaa nishaacharchamoo Ramaay tasmai namah|
Ramannaasti paraayanam partaram Ramasya daasosmyaham
Rame Chittalayah sadaa bhavtu me bho Ram maamudhhar || 37 ||

Ram Rameti Rameti Ramey Rame manoramey |
Sahastra naam tatulyam Ram naam varaananey || 38 ||

Eti Shree Ram Raksha Stotram

SHREE HANUMAN CHALISA


DOHA
Shree guru charan saroj raj nij manu mukuru sudhari |
Barnau raghuvar bimal jasu jo dayak phal chari ||1 ||

Budhi hina tanu janike sumirau pavan kumar |
 
Bal budhi vidya dehu mohi harahu kalesa vikar || 2 ||

CHAUPAIS
Jai hanuman gyan gun sagar | Jai kapis tihun lok ujagar ||
 
Ramdoot atulit bal dhama | Anjani putra pavansut nama ||
 
Mahabeer bikram bajrangi | Kumati nivar sumati ke sangi ||
 
Kanchan baran biraaj subesa | Kanan kundal kunchit kesa ||

Hath bajre aur dhvaja biraje | Kandhe moonj janeu saaje ||
Shankar suvan kesari nandan | Tej pratap maha jag vandan ||
Vidyavan guni ati chatur | Ram kaj karibe ko atur ||
Prabhu charitra sunibe ko rasiya | Ram lakhan sita man basiya ||

Sukshma roop dhari siyahi dikhava | Bikat roop dhari lank jerava ||
Bhim roop dhari asur sanhare | Ramchandra ke kaaj savare ||
Laye sajivan lakhan jiyaye | Shri raghubir harish ur laye ||
Raghupati kinhi bahut badai | Tum mam priya bharat sam bhai ||

Sahas badan tumhro jas gave | Asa kahi shripati kanth legave ||
Sankadik bhramadi muneesa | Narad sarad sahit aheesa ||
Yam kuber digpal jahan te | Kabi kobid kahin sake kahan te ||
Tum upkar sugrivahi kinha | Ram milai rajpad dinha ||
Tumharo mantra vibhishan mana | Lankeshwar bhaye sab jag jana ||
Jug sahastra jojanpar bhanu | Leelyo tahi madhur phal janu ||
Prabhu mudrika meli mukh mahi | Jaladhi langhi gaye acharaj nahin ||
Durgam kaaj jagat ke jete | Sugam anugrah tumhre te te ||

Ram duware tum rakhvare | Hot na aagya bin paisare ||
Sab sukh lahe tumhari sharna | Tum rakshak kahu ko darna ||
Aapen tej samharo aape | Tinau lok hank te kanpe ||
Bhoot pisach nikat nahi aave | Mahabir jab naam sunave ||


Nase rog hare sab pira | Japat nirantar hanumat bira ||
Sankat se hanuman chhudaave | Man kram bachan dhyan jo lave ||
Sab par ram tapasvi raja | Tinke kaaj sakal tum saja ||
Aur manorath jo koi laave | Soi amit jivan phal pave ||

Charo yug parthap tumhara | Hai parsidh jagat ujiyara ||
Sadhu sant ke tum rakhvare | Asur nikandan ram dulare ||
Ashta sidhi nau nidhi ke data | Asa bar din janki mata ||
Ram rasayan tumhare pasa | Sada raho raghupati ke dasa ||

Tumhre bhajan Ram ko pave | Janam janam ke dukh bisrave ||
Anta kaal raghubar pur jaae | Jahan janam hari bhakt kahai ||
Aur devta chith ne dharai | Hanumat sei sarva sukh karai ||
Sankat kate mite sab pira | Jo sumire hanumat bal bira ||

Jai jai jai hanuman gosai | Kripa karahu gurudev ki nai ||
Jo sat bar pat kar koi | Chhutehi bandi maha sukh hoi ||
Jo yeh padhe hanuman chalisa | Hoi sidhi saakhi gaurisa ||
Tulsidas sada hari chera | Kije nath hriday maha dera ||

DOHA
Pavan tanay sankat haran managal murti roop |
 
Ram Lakhan Sita sahith hriday basahu sur bhoop ||

Jai Siya Ram